Hội thảo Happy L&B 2018

Để tổng kết khen thưởng những chi nhánh Happy Dream ưu tú năm 2017 khu vực phía Nam và định hướng chiến lược cho năm 2018, ngày 09/03/2018, TSC Happy Dream TP.HCM đã tổ chức “Hội thảo Happy L&B đầu năm 2018” tại Rex Hotel Vũng Tàu. Tham dự buổi Hội thảo có TGĐ Happy…